Pontoner

Val av pontoner beror på ändamålet. Vi hjälper dig att hitta rätt pontoner. Att bygga på vattnet är inte svårt om man vet hur man gör, och vi vet. Bärighet och materialet är viktigt för att få en så bra, långlivad och stabil grund som möjligt. Kraven på pontonerna är: hållbarhet, täthet d.v.s. behålla flytförmågan (flyta på samma höjd) år efter år, inte släppa mikroplaster i havet, låg miljöpåverkan mm.

Mer om material

Polyeten

Polyetenponton har använts sedan sjuttiotalet och visat sig vara ett av de bättre materialen att använda som flytpontoner. Används med fördel till flytbryggor, småbåtshamnar, badplatser, arbetsplattformar, bastuflottar och till privata båtbryggor mm. AlfaBryggan har polyetenpontoner i alla storlekar och former som rörponton, modulponton eller blockponton.

Stål

Stålponton fungerar som fartyg och används framgångsrikt över hela jorden. Stålpontoner ersätter helbetongbryggor och kan med fördel användas där tyngd erfordras. Så som angöringsbrygga till passagerarbåtar, pontonbro, båthamn, vågbrytare mm. Stålpontoner är miljövänliga och vid destruktion säljs stålet och man får tillbaka pengar.

Former
Pontoner i alla former

AlfaBryggan tycker att det är kul att bygga på vattnet och har ett genuint intresse av pontoner, vatten och miljö. Vi har lång erfarenhet och ett stort antal duktiga leverantörer och ingenjörer. Tillsammans kan vi erbjuda bryggkonsultation i form av innovativa pontonlösningar i alla dess former.

Större projekt
Större projekt

Större projekt kan vara en hamn, flytpontonbro, arbetsplattform, badplats eller offentlig plats där det krävs design och egenskaper som utmanar. Vi designar utifrån era önskemål och gör lastberäkningar vid inköp eller som upphandlingsunderlag.

Design

Lyxigt hemma

En båt- eller badbrygga vid tomten behöver inte vara rak och tråkig. Var inte rädd att tänka utanför ”boxen”. Med rätt pontonlösning kan din flytbrygga bli en stor härlig plats för både båt, umgänge, spabad, möbler och varför inte en bastu eller bryggbåt som kanske inte behöver bygglov.

Lyxigt i staden

Vid nybyggnation i staden vill man såklart ha det bästa. Det som passar in i stadsbildens design och som uppfyller funktion och miljökrav. Vi designar och bygger på pontoner som är till glädje för användare, miljö och för den som tänker på hela livscykelkostnaden.

Referens
Referenser

Sedan åttiotalet har våra pontoner använts i projekt såsom: Småbåtshamnar, GC-broar, angöringsbryggor, kommunala badplatser med vinterbad, flytande ”sandstrand”, bryggbåtar och stora bastur mm.

Bildgalleri
Hållbarhet och livslängd

Stålpontoners livslängd är 50 år och med katodiskt skydd och en periodisk serviceintervall 100 år. Polyetenpontoner (rör) tål olja, syra och is är UV-skyddade och har använts i 40 år och livslängden är troligtvis 100 år eller mer.

Miljöfakta

Co2e

Låg miljöpåverkan, Co2e koldioxidavtryck, Livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA). Ett korrekt miljöval som gynnar köpare, användare, framtid och miljö.

Återvinning

Tillverkat av material som vid destruktion går att återvinna, återbrukas eller använda som rent bränsle. Våra pontoner innehåller bara luft som flytmedium - INGEN cellplast eller betong.

Vattenabsorption

Pontonerna består av material som inte absorberar vatten och behåller sin bärighet och därmed höjd över vattnet, år ut och år in. Pontonerna avger inte mikroplaster!

Kontaktuppgifter

AlfaBryggan AB

Pontoner.se ägs sedan 2008 av AlfaBryggan AB bryggkonsult med mottot Modern-Marin-Miljö.
Våra flytpontoner används över hela Skandinavien, delar av norra Europa och i Ryssland.
Se mer på hemsidan. Välkomna!

E-handel pontoner

AlfaBryggans hemsida